Naši ľudia

Predseda Správnej rady

Martin Muránsky

Správna rada

Miroslav Číž

Vladimír Faič

Ladislav Kamenický