Inštitút ASA

Pri príležitosti uverejnenia knihy Marek Hrubec, Emil Višnovský (eds.) Towards New Research Era: Global Comparison of Research Distortion (Leiden, Boston: Brill, 2023) Marek Hrubec, Emil Višnovský (eds.) K novej vedeckej epoche : Globálne porovnanie deformácii vedy (Bratislava: vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2023) Marek Hrubec Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Emil Višňovský Univerzita Komenského v Bratislave Richard Sťaheľ Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i Spoludiskutujúci : Martin Profant Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Peter Dinuš Ústav politických vied SAV, v.v.i. Jozef Lysý Univerzita Komenského v Bratislave Martin Muránsky Inštitút ASA/Filozofický ústav SAV, v.v.i.